Jaarverslag bridgeseizoen

Dit verslag beslaat de periode 01 september 2018 tot 31 augustus 2019.

Ledenbestand Het seizoen, 1 september 2018 werd gestart met 85 leden. Het ledenbestand is afgelopen bridgeseizoen licht toegenomen. We gaan seizoen 2019 / 2020 starten met ruim 90 leden.

Bestuur In het seizoen 2018/2019 was het bestuur als volgt samengesteld : Antoon Nooijen, voorzitter
André de Koning, secretaris (aftredend 2019 / 2020)
Antoinette Jacobs, penningmeester
Jan van den Eijnde, lid (aftredend 2019 / 2020)
Greet Renders, lid

Wekelijkse bridgewedstrijden in zaal De Tapperij. Op iedere dinsdagmiddag wordt een bridgewedstrijd gespeeld. Er is op deze middag géén competitie gespeeld. Er is een vrije inloop voor leden en eventuele aspirant-leden. Op woensdagavond werd in het bridgeseizoen 2018/2019 in 2 lijnen gespeeld A en B. Er werden 7 competitierondes gespeeld, elk van 5 zittingen.

Wedstrijdleiding dinsdagmiddag
De wedstrijdleiding op dinsdag is momenteel in handen van Annie van der Aa. Zij heeft dit in de loop van het jaar overgenomen van Helma Goyen. De wekelijkse computerverwerking wordt verzorgd door Antoinnette Jacobs. Diny Biemans stelt wekelijks de speeltafels samen. Zij houdt hierbij rekening met de afmeldingen die bij haar doorgegeven worden. Diny regelt ook allerlei andere zaken die er zich voordoen.

Wedstrijdleiding woensdagavond
De leiding van de bridgewedstrijden is in handen van Ton Jacobs. Bij afwezigheid van Ton neemt Jeu Swinkels deze taak over. De technische commissie bestaat uit Angela Willemsen (voorzitter) en Ton Jacobs. De arbitrage is eveneens in handen van Ton Jacobs en Angela Willemsen. De wekelijkse computerverwerking wordt verzorgd door Antoinnette Jacobs, Thera de Koning en Ton Jacobs. Thera de Koning stelt wekelijks de speeltafels samen. Bij afwezigheid van een lid op een competitieavond moet er bij Thera afgemeld worden vóór 10 uur op woensdagmorgen.

Overige activiteiten Op 5 september 2018 werd de gebruikelijke jaarvergadering gehouden. Op 19 december 2018 werd de traditionele kerstdrive gehouden. Op 12 juni werd het bridgeseizoen afgesloten met een speciale bridgedrive.

Aan het einde van het afgelopen seizoen is besloten tot aankoop van een nieuwe computer (laptop). Deze aankoop was nodig vanwege noodzakelijke systeemcapaciteit en voor het installeren van de nieuwe webbrowser Windows 10. Voor financiële details van deze aankoop wordt verwezen naar het financiële jaarverslag.

In voorkomende gevallen werd afgelopen jaar aandacht besteed aan persoonlijke gebeurtenissen van de leden b.v. ziekte en andere omstandigheden van bijzondere aard.