Jaarverslag bridgeseizoen

Dit verslag beslaat de periode 01 september 2021 tot 31 augustus 2022.

Algemeen
Het nu afgelopen seizoen 2021 / 2022 was een erg merkwaardig seizoen. Na de seizoenstart op woensdag 1 september met jaarvergadering zijn we op 8 september gestart met de competitiewedstrijden op woensdag. Vanwege nieuwe corona risico’s hebben we daarna op 10 november 2021 0nze wekelijkse bridge activiteiten alweer moeten staken. Na een langdurige verplichte winterstop zijn we pas op dinsdag 8 maart 2022 en woensdag 9 maart weer kunnen starten met bridgen in De Tapperij.
Vanwege deze langdurige corona onderbreking (in de wintermaanden) zijn er voor afgelopen seizoen geen gebruikelijke competitie eindstanden voor de A-lijn en de B-lijn.

Ledenbestand
Vorig jaar, op 1 september 2021, hadden wij 82 leden. Het aantal leden van onze club is afgelopen jaar teruggelopen van 82 naar nu 64 bridgende leden. Eén lid is overleden (Huub Giesen). 17 leden hebben voornamelijk vanwege gezondheidsredenen onze club verlaten. Hiervan zijn afgelopen jaar 4 voormalige leden overleden (Bernadette Looyen, Jo van den Boom, Riet van Vijfeijken en Riek Kuijpers).

Bestuur
In het seizoen 2021/2022 was het bestuur als volgt samengesteld:
Antoon Nooijen, voorzitter, André de Koning, secretaris
Antoinnette Jacobs, penningmeester, Jan van den Eijnde en Greet Renders, lid.
Antoinnette Jacobs heeft aangegeven te willen stoppen met haar jarenlange bestuursfunctie.
Wekelijkse bridgewedstrijden in zaal De Tapperij
Afgelopen jaar hebben we slechts enkele maanden in competitieverband kunnen bridgen. Na een lange winter zonder bridge zijn we met onze club begin maart weer kunnen starten op de dinsdagmiddag en de woensdagavond. Sinds eind juli wordt het bridgen op dinsdagmiddag gehouden in de Huiskamer van de Waterpoort.

Overige activiteiten
In overleg met Mari en Kitty Coppens hebben we besloten om voor de huisvesting van onze club huur te gaan afdragen aan de Tapperij. Deze huur bedroeg EUR 20,00 per lid / per jaar. In totaal hebben we voor afgelopen seizoen EUR 1.400 huur betaald. Vanwege deze te betalen huur hebben we de kosten van lidmaatschap afgelopen jaar verhoogd van 30 naar 50 EUR per jaar.
In kerstperiode van vorig jaar hebben we vanuit het bestuur persoonlijk een kerstwens met attentie bezorgd bij onze leden. Deze actie / attentie werd door onze leden erg op prijs gesteld. Ook zijn er vanuit onze vereniging een aantal nieuwsbrieven naar onze leden verstuurd; voornamelijk in verband met de corona onderbrekingen en de bijbehorende corona-maatregelen.
Sinds kort zijn wij als vereniging Bridgeclub ’t Koppeltje geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Deze registratie is noodzakelijk gebleken omdat wij als vereniging over een bankrekening beschikken op naam van onze vereniging. Zonder een lidmaatschap van de Kamer van Koophandel is het hebben van een eigen bankrekening niet meer mogelijk.
In voorkomende gevallen werd ook afgelopen jaar weer aandacht besteed aan persoonlijke gebeurtenissen van de leden zoals overlijden, ziekte en andere omstandigheden van bijzondere aard