Jaarverslag bridgeseizoen

Dit verslag beslaat de periode 01 september 2020 tot 31 augustus 2021.

Algemeen
Het nu afgelopen seizoen 2020 / 2021 was een erg merkwaardig seizoen. Vanwege de corona pandemie
hebben we onze wekelijkse bridge activiteiten reeds in maart vorig jaar moeten staken. Wel zijn er vanuit onze vereniging enkele nieuwsbrieven naar onze leden verstuurd. Sinds begin juli is de coronasituatie gelukkig aanzienlijk verbeterd en zijn we weer gestart met de wekelijkse bridgemiddagen op dinsdag en de bridgeavonden op woensdag in De Tapperij.

Ledenbestand
Vorig jaar, op 1 september 2020 hadden wij ruim 90 leden. Het ledenbestand is afgelopen jaar met ruim 10 leden afgenomen. Per 1 september 2021 hebben we 82 leden.

Bestuur
In het seizoen 2020/2021 was het bestuur als volgt samengesteld :
Antoon Nooijen, voorzitter, André de Koning, secretaris
Antoinette Jacobs, penningmeester, Jan van den Eijnde en Greet Renders, lid.

Wekelijkse bridgewedstrijden in zaal De Tapperij..
Afgelopen jaar hebben we niet in competitieverband kunnen bridgen. Na een herfst, een lange winter en een lente zonder bridge zijn we met onze club sinds begin juli weer gestart op de dinsdagmiddag.
Ook op woensdagavond zijn we sinds begin juli weer gestart met onze z.g. zomeravond bridge.

Overige activiteiten
We hebben afgelopen seizoen géén jaarvergadering kunnen houden en er was natuurlijk ook geen kerstdrive. Wel hebben we enkele mails / nieuwsbrieven verzonden naar onze leden. Op 14 oktober vorig jaar is ook een actueel ledenbestand en de financiële jaarrekening naar al onze leden verstuurd.
In voorkomende gevallen werd afgelopen jaar aandacht besteed aan persoonlijke gebeurtenissen van de leden zoals overlijden, ziekte en andere omstandigheden van bijzondere aard