Jaarverslag bridgeseizoen

 

Dit verslag beslaat de periode 01 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.
Algemeen
Het nu afgelopen seizoen 2022 / 2023 was, na enkele coronajaren, gelukkig weer een normaal bridgeseizoen waarin op de dinsdagmiddagen en op de woensdagavonden door onze leden gebridged werd. Na de seizoenstart op woensdag 7 september 2022 en de jaarvergadering op 14 september zijn we op 20 september gestart met de wekelijkse bridgemiddagen op dinsdag en met de competitie
wedstrijden op woensdag in De Tapperij.
Ledenbestand
Vorig jaar, op 7 september 2022, hadden wij 64 leden. Het aantal leden van onze club is afgelopen jaar toegenomen van 64 naar nu 80 bridgende leden. Eén lid is overleden (Thera de Koning). Ook is in 2022
ons erelid / oud bestuurder Ton Dankbaar uit Eindhoven overleden. De leden toename dit jaar is voornamelijk een direct gevolg van de vanuit onze vereniging gehouden bridge-cursus in Boerdonk.
Deze cursus werd (gratis) gegeven door een 6-tal van onze leden. Voor deze cursus bleek veel belangstelling te bestaan, ongeveer 23 cursisten hebben hieraan deelgenomen. Het merendeel hiervan (ongeveer 14) is lid geworden van onze vereniging.
Bestuur
In het seizoen 2022/2023 was het bestuur als volgt samengesteld:
Antoon Nooijen, voorzitter, André de Koning, secretaris
Joop de Greef, penningmeester, Jan van den Eijnde en Greet Renders, lid.
Greet Renders heeft aangegeven te willen stoppen met haar jarenlange bestuursfunctie.
Wekelijkse bridgewedstrijden in zaal De Tapperij
Op iedere dinsdagmiddag werd een bridgewedstrijd gespeeld. Er was een vrije inloop voor leden en eventuele aspirant-leden. Vanaf half juni vond de vrije zomermiddagbridge plaats in De Waterpoort. Op
woensdagavond werd in het bridgeseizoen 2022/2023 in 2 lijnen gespeeld A en B. Er werden 6 competitierondes gespeeld, elk van 5 zittingen. In plaats van de 7e ronde werden in de laatste ronde
cursisten gekoppeld aan leden van onze club. Hierdoor kon men ervaren hoe een wedstrijd binnen de club verloopt. Tevens werd door de cursisten het bridgespel geoefend.
Wedstrijdleiding dinsdagmiddag
De wedstrijdleiding op dinsdag was in handen van Annie van der Aa.
De wekelijkse computerverwerking werd verzorgd door Mia Smits samen met Antoinnette Jacobs.
Verder hield Mia de afmeldingen bij.
Wedstrijdleiding woensdagavond
De leiding van de bridgewedstrijden was in handen van Ton Jacobs. Bij afwezigheid van Ton nam Jeu Swinkels deze taak over. In het nieuwe verenigingsjaar stopt Ton hiermee en neemt Jeu deze taak van
hem over. De wekelijkse computerverwerking werd verzorgd door Antoinnette Jacobs, Thera de Koning en Ton Jacobs. Thera de Koning stelde wekelijks de speeltafels samen. Bij afwezigheid van een lid op een
competitieavond moest er bij Thera afgemeld worden vóór 10 uur op woensdagmorgen. Na het overlijden van Thera in januari jl. heeft Mia Smits al haar taken overgenomen
De technische commissie bestaat momenteel uit Angela Willemsen (voorzitter), Mia Smits, Ton Jacobs
en Jeu Swinkels. De arbitrage is en blijft in handen van Ton.
Overige activiteiten
Recent, eind juli 2023 hebben we afscheid genomen van onze jarenlange bridgelocatie bij Café / Zaal de
Tapperij aan de Kerkstraat in Beek en Donk waarin Kitty Coppens onze zeer gewaardeerde gastvrouw was. We hebben precies 21 jaar van deze huisvesting gebruik mogen maken. Vanwege de toekomstige verkoop / andere bestemming van dit pand moesten we verhuizen en zijn we op zoek gegaan naar een andere voor onze club geschikte locatie. Deze nieuwe locatie hebben we inmiddels gevonden bij het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Vanaf eind augustus zijn we gestart met onze bridge middagen / avonden in deze nieuwe locatie.
Sinds begin dit jaar zijn wij gestopt met onze zakelijke bankrekening bij de ING-bank. Dit vanwege de hoge kosten van ongeveer EUR 120,00 per jaar en ook vanwege de administratieve rompslomp (zoals
lidmaatschap bij KvK en zakelijke verplichtingen bij de Belastingdienst). Inmiddels zijn we begin 2023 overgestapt naar een privé rekening bij de Regio-bank. Deze nieuwe bankrekening staat op naam van 2 van onze bestuursleden, namelijk Joop de Greef en André de Koning. Een betaling naar deze rekening dient hierdoor te worden overgemaakt naar deze nieuwe bankrekening ten name van J. de Greef.
In voorkomende gevallen werd ook afgelopen jaar weer aandacht besteed aan persoonlijke gebeurtenissen van de leden zoals overlijden, ziekte en andere omstandigheden van bijzondere aard.