Contact

Bridgeclub ’t Koppeltje, Beek en Donk.

Secretariaat Beatrixlaan 3, 5735 CX Aarle-Rixtel , telefoon 0492-382118 of 06-55111375

Speellocatie Ontmoetingscentrum, Otterweg 27 in Beek en Donk

Wilt U lid worden of een kijkje komen nemen tijdens de zitting, neem dan contact op met een van de bestuursleden . Volg deze link  Bestuur voor meer informatie.

De contributie bedraagt 40 euro per jaar te voldoen aan onze penningmeester Joop de Greef op ons rekeningnummer (Regiobank) NL06 RBRB 8837 2347 83 ten name van J. de Greef

emailadres : koppeltjebc@gmail.com