Jaarverslag bridgeseizoen

 

VERSLAG BRIDGESEIZOEN 2016/2017

Dit verslag beslaat de periode 01 september 2016 tot 31 augustus 2017.

Ledenbestand
Het seizoen, 1 september 2016 werd gestart met 74 leden. Van 8 leden is het lidmaatschap in de loop van het jaar beëindigd. In juni jl is Mia Janssen op 91 jarige leeftijd overleden.
Het komend seizoen 2017 / 2018 gaan we hierdoor starten met 65 leden.

Bestuur
In het seizoen 2015/2016 was het bestuur als volgt samengesteld :

Antoon Nooijen, voorzitter
André de Koning, secretaris
Antoinette Jacobs, penningmeester (aftredend 2017/2018)
Jan van den Eijnde, lid
Greet Renders, lid (aftredend 2017/2018)

Wedstrijdleiding

De leiding van de bridgewedstrijden is in handen van Ton Jacobs. Bij afwezigheid van Ton neemt Jeu Swinkels deze taak over.
De technische commissie bestaat uit Angela Willemsen (voorzitter), Helma Goyen en Ton Jacobs.
De arbitrage is in handen van Ton Jacobs, Helma Goyen en Angela Willemsen.
De computerverwerking wordt verzorgd door Antoinette Jacobs, Thera de Koning en Ton Jacobs.
Thera de Koning stelt wekelijks de speeltafels samen. Bij afwezigheid van een competitieavond moet er bij Thera afgemeld worden vóór 10 uur op woensdagmorgen.

Bridgecompetitie

In het bridgeseizoen 2016/2017 werd in 2 lijnen gespeeld A en B. Er werden 7 competitierondes gespeeld, elk van 5 zittingen.

Overige activiteiten

Op 31 augustus 2016 werd de jaarvergadering gehouden.
Op 21 december 2016 werd de traditionele kerstdrive gehouden.
Op 1 februari 2017 werd een Kennismakingsavond gehouden. Deze avond was ook toegankelijk voor niet-leden.

Afgelopen winterperiode zijn er, op initiatief van onze voorzitter Antoon Nooijen, een aantal vergaderingen gehouden door bestuursleden van de diverse bridgeclubs in Laarbeek. Het doel hiervan was samenwerking voornamelijk op het gebied van ledenwerving. Deze samenwerking is echter helaas niet van de grond gekomen.

In voorkomende gevallen werd afgelopen jaar aandacht besteed aan persoonlijke gebeurtenissen van de leden b.v. (langer durende) ziekte en andere omstandigheden van bijzondere aard.