Jaarverslag bridgeseizoen

Dit verslag beslaat de periode 01 september 2017 tot 31 augustus 2018.

Ledenbestand
Het seizoen, 1 september 2017 werd gestart met 65 leden. Het ledenbestand is afgelopen bridgeseizoen ongeveer gelijk gebleven. Door het samengaan met Bridgeclub ’t Bedonkske neemt ons ledenaantal aanzienlijk toe en gaan we seizoen 2018 / 2019 starten met ongeveer 85 leden.

Bestuur
In het seizoen 2017/2018 was het bestuur als volgt samengesteld :
Antoon Nooijen voorzitter (aftredend 2018 / 2019)
André de Koning secretaris
Antoinnette Jacobs penningmeester
Jan van den Eijnde lid
Greet Renders lid

Wedstrijdleiding
De leiding van de bridgewedstrijden is in handen van Ton Jacobs. Bij afwezigheid van Ton neemt Jeu Swinkels deze taak over. De technische commissie bestaat uit Angela Willemsen (voorzitter) en Ton Jacobs. De arbitrage is eveneens in handen van Ton Jacobs en Angela Willemsen. De computerverwerking wordt verzorgd door Antoinnette Jacobs, Thera de Koning en Ton Jacobs. Thera de Koning stelt wekelijks de speeltafels samen. Bij afwezigheid van een competitieavond moet er bij Thera afgemeld worden vóór 10 uur op woensdagmorgen.

Bridgecompetitie
In het bridgeseizoen 2017/2018 werd in 2 lijnen gespeeld A en B.
Er werden 7 competitierondes gespeeld, elk van 5 zittingen.

Overige activiteiten
Op 13 september 2017 werd de jaarvergadering gehouden. Op 20 december 2017 werd de traditionele kerstdrive gehouden.

Afgelopen zomerperiode zijn wij benaderd door het bestuur van de KBO-bridgeclub ’t Bedonkske en zijn enkele vergaderingen gehouden. Het doel hiervan was een samenwerking, voornamelijk op het gebied van gebruik van computerapparatuur. In goed overleg is besloten om gezamenlijk verder te gaan onder de naam van ’t Koppeltje. Hierdoor neemt het ledenaantal van ’t Koppeltje toe met ongeveer 20 leden.

In voorkomende gevallen werd afgelopen jaar aandacht besteed aan persoonlijke gebeurtenissen van de leden b.v. (langer durende) ziekte en andere omstandigheden van bijzondere aard.